The thought of creation

תקציר הספר "מחשבת הבריאה"

    ספר זה נכתב אחרי שנים רבות של חקירה והשוואה שערכתי בין ספרי התורה והקבלה ובין המדע.התחלתי בכך בעקבות משבר אישי שעברתי. היתה לי הזדמנות לראות אנשים ותופעות שהן מעבר לחיי-היומיום. “לצאת ממצרים” נאמר לי. הכוונה היתה:לצאת מעבודת-היומיום הגשמית,ולהתחיל לעסוק ברוחניות.

     ניסיתי לבדוק כל מידע וכל מחקר חדש שנתגלה בנושא בריאת-העולם בין התורה למדע.חיפשתי הוכחות לכך בדרך הכי גשמית שיכולתי. האם העולם נברא במקרה או נוצר במחשבה תחילה? בשביל מה נברא העולם?האם המפץ הגדול מהווה התחלת-הבריאה, או שבריאת-העולם החלה הרבה קודם לכן? ממה עשוי היקום?מה מחזיק אותו?מה יקרה ליקום בעתיד?מתי נברא האדם?האם האדם נוצר מהקוף?האם יש קשר כלשהו בין כל האנשים?איך בכללאפשר לחקור את הבריאה ?האם ניתן להוכיח את קיומו של אלוקים? איך בכלל אפשר להגיע אליו?מי יכול לתת לנו תשובה על כך?

     התשובות לכל השאלות הללו "מסתתרות "בתורה. התורה הינה שפת-סתרים.המילה "עולם" מרמזת על המילה:העלם או נעלם. המדענים חוקרים את היקום בכל יום ושעה ותוצאות מחקריהם תואמות באופן מפתיע לנבואות המסתתרות בתורה. אנשי-רוח וצדיקים ביהדות ובעולם מסוגלים ליצור קשר עם עולמות נסתרים. הם גילו לנו כי יש בורא אחד לעולם, אלוקים. העולם נברא במחשבה תחילה:מחשבת-הבריאה. לאדם תפקיד מיוחד בעולם-להתחבר לבורא על-ידי עידון המחשבה ועזרה לזולת:"ואהבת לרעך כמוך". עם ישראל מהווה "גשר"לחיבור בין העולם הגשמי לבורא.האם נצליח לעלות על הגשר הנכון? האם האדם יגשר בין העולם לאדם? האם עם ישראל ישכיל לבצע את המשימה?"ואהבת לרעך כמוך"-כך בנויה גם הנשמה. בואו נתחבר אליה...בהצלחה.