The thought of creation

פרק ראשון מתוך "מחשבת הבריאה"

הקדמה

קוראים יקרים,

כתיבת ספר זה נולדה מתוך צורך עמוק וחזק, הנמצא בתוכי זמן רב, להוכיח שיש אלוקים בעולם.

תחילת ההתעניינות שלי בקבלה החלה כשקניתי את הספר של יגאל אריכא קבלה באור בהיר. קראתי את כולו ביום הכיפורים לפני שנים, והדבר עורר בי התעניינות עצומה בעולמות הרוחניים. התעניינות זו הובילה אותי לקבוצת הקבלה "בני ברוך", בראשה עומד הרב לייטמן, מדען שהפך לאיש קבלה רוחני.

במשך שנים אחדות שמעתי וקראתי את מכתבי הרב אשלג, את ספר הזוהר ומאמרים בנושא "האחדות". בעקבות החשיפה לטקסטים אלה החלטתי לבדוק בעצמי כיצד מתחבר עולם המדע הגשמי עם התורה, עם הקבלה ועם העולמות הרוחניים.

המטרה שלי בספר זה –  כחברה נאמנה בעם ישראל (עמית נאמן פירושו חבר נאמן) – לחזק את האמונה בקיומו של אלוקים בעולם. אני נעזרת הרבה מאוד במידע ובמחקרים מעולם המדע והטכנולוגיה מתוך ניסיון להביא כמה שיותר הוכחות מוחשיות לכך שקיימת ישות רוחנית עליונה – אלוקים. ישות אשר מפעילה את העולם ומשגיחה עליו. אם כן, מטרתי היא שהקורא יראה, יחשוב ויאמין באלוקים.

בחיי חוויתי חוויות אישיות רבות, אשר גרמו לי "לראות" את קיומה של "הישות הרוחנית". הסיפור שלי יסופר כאן ללא פרטיי האישיים, וגם התיאורים שלי יהיו נטולי מידע אישי, זאת הואיל וכוונתי היא להגביר את האמונה באלוקים, ולא לחשוף את עצמי.

 

אירוע ראשון

חליתי מאוד ופניתי לרב מקובל. ביקשתי את עזרתו והוא אמר לי: "לצאת ממצרים, זה מתקן את הגוף". ניסיתי להבין מה הפירוש, והוא אמר לי "לצאת ממְצָרֵי החומר ולעבור לרוחניות, זה יעזור לגוף להתרפא". כך הבנתי כי כוח רוחני עליון "דוחף" אותי להתעמק ברוחניות, וזו כנראה המשימה שנועדה לי בעולם. אחרי שנותחתי, הגברתי את התעניינותי בעולם הקבלה, ונהניתי מאוד להשוות בין התורה לבין הקבלה. מתוך השוואה זו גיליתי הַקְבָּלָה מדהימה בין כל התחומים.

אירוע שני

כל האירועים שקרו לי (בעבר), שקורים לי (בהווה) ושיקרו לי (בעתיד) מופיעים בשני ספרים: בספר התורה ובספר עץ החיים. קיבלתי המון "רמזים" כששוחחתי עם צדיקים, אליהם פניתי לשם התייעצות, והם סייעו לי בהתנהלותי היומיומית. נוסף על כך, דברים שנאמרו לי (עליי, על משפחתי ואפילו על בעלי חיים) התבררו כנכונים והתקיימו הלכה למעשה. התברר לי כי אדם שהוא צדיק אמיתי, כמו רב גדול, המכיר את סודות התורה, אדם כזה יכול לקרוא ולזהות את שורש נשמתו של כל יהודי בספר התנ"ך, בספר "עץ החיים" ובספרי קודש נוספים על פי תאריך הלידה, הכתובת, מספר הטלפון ופרטים אישיים נוספים. יודע צדיק בעל שיעור קומה לזהות מאין באה נשמתו של יהודי לעולם, והוא יודע להדריך את האדם, לכוונו ולהכינו היטב לדרך, קרי לחייו בעולם. אדם כזה יודע לרמוז על עובדות ועל אירועים שקרו למתייעץ עמו, וגם להזהיר אותו מפני סכנות. הוא גם יכול לבצע פעולה רוחנית של תפילה או תקשור ולהדריך את המתייעץ איך לבצע דברים נכון יותר, ואפילו להשפיע על שינוי לטובה בגורלו של האדם.  איש רוח אמיתי יכול לראות את העבר, את ההווה ואת העתיד של אדם, הוא יכול לשמוע מה האדם חושב, איך הוא מרגיש ולבדוק את דרך התנהלותו בעתיד. משום כך

אירוע שלישי

באמצעות חלוםם זיהיתי "ניצוצות מאותה נשמה" של בני המשפחה שלי. לנשמה יש יכולת להופיע ב"גוף אֶתֶרי", גמיש ובדרך של חלום. יכולתי לזהות דמות מוכרת, שהיא "ניצוץ" מאותה נשמה, ממנה נוצרה מישהי במשפחה שלי. במשך הזמן למדתי לזהות "ניצוצות" נוספים. כששוחחתי עם דמות מהמשפחה שלי הרגשתי סוג מסוים של קשר רוחני וקרבה אישית, וכשנפגשתי עם דמות אחרת, שהכרתי במסגרת חברתית, הגשתי את אותו קשר רוחני ואת אותה קרבה אישית כפי שאני מרגישה עם דמויות מהמשפחה שלי. האיש הצדיק שעמו התייעצתי אמר לי בדרך של רמז, כשהתייעצתי אתו לגבי הדמות שהכרתי, את המשפט הבא: "דבר אחד אני יכול לומר לך לגביה, קרובת המשפחה שלך..." כלומר, הוא אמר לי כי קרובת המשפחה שלי והדמות הזוהרת שתיהן באות מאותו מקור רוחני. אחרי כמה שנים ראיתי את הקרבה הזאת בחלום. במילים אחרות, שורש הנשמה של שתיהן – קרובת המשפחה והחברה – מקורו באותה נשמה, אף שהן שתי נשים זרות. כשקראתי והתעמקתי במבנה "נשמת אדם קדמון", שנשברה לששים ריבוא נשמות, ולכל נשמה יש ניצוצות שונים, יכולתי להרגיש זאת על בשרי. בת משפחה שלי קיבלה באמצעות חלום מידע על בת משפחה אחרת (חיים/מוות). היה זה דבר מדהים, שאי אפשר להסביר אותו בדרך הטבע, אלא רק בדרך של תקשורת עם כוחות רוחניים.

אירוע רביעי

ניתנה לי הזדמנות לראות "גוף אתרי" של קרובת משפחה, שהעבירה לי מסר מסוים. נבהלתי מאוד, אך קיבלתי הסבר מלא לתופעה מאדם רוחני ונרגעתי.

אירוע חמישי

באמצעות חלום יכולתי לראות דמות שנראתה כמוני כשהייתי צעירה (היום אני בת 50+). הדמות הזאת סייעה לי "לטפס אל צמרות העצים". לפי הפירוש שלי, זו הייתה הנשמה שלי שיצרה אתי קשר באמצעות חלום.

אירוע שישי

חוויה נוספתת חוויתי ליד צג המחשב. כשמסך המחשב, במצב של "שומר מסך", הפך למסך בצבע כחול-טורקיז. על המסך הזה היו קווים קטנים שחורים שהתנועעו, ו"קו" קטן שהפך לעיגול שחור קטן. העיגול השחור הקטן השתנה לדמות אדם בצבע שחור. רגלי הדמות גדלו וגופה התארך. הדמות צעדה לפינת המסך. לידי הייתה ילדה נוספת ואני שאלתי אותה שאלות על קטע הקריאה, היא ענתה תשובות ודמות האדם במחשב הגיבה לדבריה. היא שמעה דיבור דק מהמחשב וגם אני שמעתי את זה. הילדה אמרה לי: "כל פעם שתשאלי אותי משהו ואני אענה הוא יגיב". היא שמעה והרגישה את תגובתו לדבריה. כאשר חזרתי מהבית של הילדה לביתי פתחתי את הספר "המהפך" מאת הרב כהן זמיר (2005) וראיתי בדיוק כזו דמות רק צבעונית. הדמות 

אירוע שביעי

כשבעבודתי נאלצתי לתווך בין דמויות מסוכסכות, הופיעה בת משפחה שלי בדמות יד. את היד הזאת ראתה אחת הדמויות (לא אני) ונאמר לה: "אל תדאגי, יהיה בסדר". ברגע ההוא הדמות השנייה הרגישה

אירוע שמיני

באמצעות חלום ראיתי קרובת משפחה שנפטרה. בחלום ראיתי את כדור הארץ עגול ומקהלה שרה את המשפט: "לא אל תלכי לי, אל תלכי לי", כשרצועה אחת מכדור הארץ זזה ימינה. קרובת המשפחה שלי נראתה כדמות מחוברת בתוך כדור הארץ. הבנתי שהשירה מניעה את היקום. "מבשרי אחזה אלוקה," אמרו חז"ל. "מה הנפש ממלאה הגוף. סובלת אותו, רואה ואינה נראית כך הקב"ה ממלא את העולם, סובל אותו, רואה ואינו נראה" (מדרש תהילים קג, ה). מאירוע זה הסקתי שתי מסקנות: האחת, יש קשר בין האירועים שקורים לאדם, יש קשר בין בני משפחה של אדם לבין אנשים זרים שהוא פוגש במהלך חייו. נראה כי משהו "דוחף" או "מכוון" את האירועים. אין מקרה בעולם. פירוש המילה מקרה בשינוי אותיות הוא "קרמה" = קרה מאלוקים. השנייה, יש יד מכוונת בעולם, ואירועים אשר חוויתי בעבר קשורים בקשר ישיר לאירועים שאני חווה בהווה וכנראה אחווה בעתיד. הרגשתי שאני צריכה לחקור ולברר מהי המטרה של כל האירועים הללו. בעקבות כך התעוררו בי שאלות: מהו התפקיד שלי בעולם?  מהו תפקידו של האדם בעולם? איך על האדם לפעול בעולם? כיצד עליו לנהוג כדי לבצע את תפקידו בעולם בדרך הנכונה? שאלות אלה ואחרות הובילו אותי להחלטה לכתוב את הספר הזה.

אינכם חייבים להאמין לי, אבל מעניין לקרוא על כך. הלא כן?! משום כך החלטתי לכתוב ספר, שבו אשתדל להביא עדויות של אנשים שונים: מדענים, רופאים, חוקרים, רבנים, צדיקי הדור, עיתונאים ואנשים מן השורה, שחוו חוויות אישיות מעניינות. חלקם חוו חוויות מטפיזיות – חוויות שהן מעל לכוחות הטבע.

איך התחלתי לכתוב? התחלתי בחששות רבים. סיפרתי לילדיי, ואחד מהם הגיב מיד: "אימא, הרבי מלובביץ כתב על כך. תפני לאיגרות הקודש ותשאלי אותו". פניתי במכתב בקשה לספר איגרות הקודש. הפניתי שאלה אל הרבי מלובביץ: האם אני "זבוב מעוך" יכולה "להעז" לכתוב ספר? במיוחד ספר שבו אני מתכוונת "לחבר" את התנ"ך – פשט, דרש, רמז, סוד ואת הפרשנים והצדיקים ואת הקבלה, עולם הטבע והמדע? התשובה שקיבלתי הייתה חיובית, ונאמר בה: "בעולם שיש בו הרבה חושך, גם אור קטן יכול לגרש את החושך". התרגשתי מאוד. הבנתי שאני "אור קטן", ואף שאני "אדם רגיל", איני דתייה או צדיקה גדולה, סתם מישהי שרוצה מאוד, יש לי היכולת לפעול.

בעבר נגלה אליי  בחלום הרבי מלובביץ. הוא הופיע באמצעות רוח חזקה שהתקרבה אליי, דבר שגרם לי להתרגשות רבה, ועורר בי את הרצון להשתפר ו"להיות ראויה" להתגלות מעין זו.

ההתגלות הזאת, הצורך הפנימי שלי לקרוא הרבה, לגלות דמיון בין העולמות הרוחניים לעולמנו הגשמי, להשפיע ולשנות את עצמי תחילה ובהמשך את הסובבים אותי והאירועים האישיים, שחלקם היו קשים וחלקם רק טלטלו אותי, גרמו לי לכתוב את הספר הזה, מתוך תקווה שאסייע בכך להגברת הטוב בעולם.

אני מקווה שתפיקו הנאה מהקריאה, כפי שאני נהניתי בכתיבתו, ויחד כולנו נעצים את הטוב והאור בעולם.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לכל אלה, אשר בזכותם הגעתי לכתיבת ספר זה.

לקבוצת "בני ברוך" והמרכז לקבלה מהם קיבלתי ספרים, מאמרים, ואף רכשתי את ספר הזוהר, ומכל אלה למדתי רבות.

לאנשי חב"ד מהם אני מקבלת בקביעות את העלונים דבר מלכות. מחב"ד רכשתי ספרים נהדרים של הרבי מלובביץ וספרים של הרב המקובל זצ"ל דוד טולדו, מהם למדתי רבות על עקרונות הקבלה, וראיתי במו עיני את יישומם של עקרונות אלה.

לאוניברסיטת בר-אילן  על ההרצאות המעשירות בנושאים רוחניים ובקבלה.

לאלי רייפמן, לדר' שלי גולדברג, לדר' אבי אלקיים, לדר' שחר צדוק.

לאסתי קמאי המורה שלי למוזיקה, שיודעת כל כך יפה לחבר בין החומר לבין רוח, באמצעות  שירים נהדרים ומילים שיש בהן "אור".

לסיום, אני רוצה להודות באופן מיוחד לחוה קמריונסקי, על העזרה, על ההדרכה, על ההערות ועל ההארות. האותיות בשמה של חוה מתאימות להפליא לביטוי תיקון חוה. ביטוי זה מסיים את הספר, חסרה רק האות ת' (האות האחרונה באל"ף-בי"ת העברי). הדפסת הספר משקפת את המעבר בין הרוחני לבין הגשמי. את המעבר הזה מסמלת האות תי"ו. חוה, תודה מכל הלב, בתקווה שנמשיך לעבוד בשיתוף פעולה למטרות ערכיות ונסייע להבאת אור וטוב בעולם.

תודה מיוחדת לאהובה לוין, על עריכת הספר והעמדתו. תודה על הדיוק בפרטים העיקריים וחיזוק המשמעות האמיתית שיש בו. בזכותה הספר בנוי בצורה יציבה ונכונה יותר.

 

בזכות כל אלה הצלחתי.

המון תודה.