The Thought Of Creation

רוחני

לצפייה

חברתי

לצפייה

השקת הספר

לצפייה

"מחשבת הבריאה" עמית נאמן

הספר מוקדש לכל היהודים המתלבטים ומבקשים הוכחה לקיומו של אלוקים ביקום ולתפקידו של עם ישראל במערכת הבריאה. לכל האנשים המבקשים הוכחה גשמית לקיומם של עולמות רוחניים. מחקרים שונים ותגליות מהתורה, מהקבלה ומהמדע ושיחות מהפילוסופיה מגלים לנו לשם מה נברא העולם; מהו תפקידו של האדם; ומהו תפקידו של עם ישראל במחשבת הבריאה.

עמית נאמן

חיה קשתי מספרת על סיפרה "מחשבת הבריאה":

מה חדש

השקת הספר

עמית נאמן בהשקת הספר "מחשבת הבריאה"

לצפייה